Bize Ulaşın: KOLEJ: 0312 241 11 60 KREŞ: 0312 238 38 12
Bize Ulaşın: KOLEJ: 0312 241 11 60 KREŞ: 0312 238 38 12
Undergraduate Program

Değerlerimiz

US AKADEMİ Eğitim Kurumları’nın tüm faaliyetlerine aşağıdaki değerler yön verir:

 • Atatürk düşünce ve ilkeleri: Okulumuz uygulamalarında Atatürk düşünce ve ilkelerine bağlılık gösterir.
 • Bilimsellik: Bilimsel süreç becerileri okul yöneticileri, öğretmenler ve her kademedeki öğrenciler tarafından etkili şekilde kullanılır.
 • Evrensellik: Okulumuz uygulamalarıyla uluslararası işbirliklerini, kültürler arası etkileşimi önemser ve destekler.
 • Güvenilirlik ve gelenek: Okulumuz tüm uygulamalarıyla toplumda güvenirliğini ve saygınlığını sürekli kılmayı hedefler, toplumun kültürel mirasını korur ve geliştirir.
 • Gelişimde süreklilik: Okulumuz öğrencilerimizin bireysel farklılıklarına, öğrenme hızlarına her koşulda saygı duyarak onların akademik performanslarını ve sürekli gelişimlerini destekler.
 • Yenilik, Yaratıcılık ve Mükemmellik: Okulumuz tüm süreçlerini yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşımla iyileştirip geliştirerek mükemmelliğe doğru gelişimi sürekli kılar.
 • Sevgi ve ait olma: Öğrenciler saygı, dostluk, dayanışma ve paylaşımın önemsendiği gruplarda işbirliğine dayalı olarak öğrenirler.
 • Eğlence: Öğrencilerin yaşamsal becerileri kazandıkları öğrenme ortamlarında oyun, eğlence, neşe ve kahkahanın olması önemsenir.
 • Özgürlük: Öğrencilerin seçme, tercihte bulunma, özerk ve bağımsız davranma, düşüncelerini özgürce açıklama hakları desteklenir.
 • Güç: Öğrenme‐öğretme süreçlerinin öğrencilerin öz‐güvenlerini, öz‐saygılarını, başarılarını artırması, onların kendilerine yetebilen bireyler olmasını sağlaması, problem çözme ve üst düzey düşünme becerilerini güçlendirmesi, onları yetki ve sorumluluk alabilecek düzeye taşıması önemsenir. Bu özellikleriyle okulumuz öğrencileri her kesim tarafından fark edilir ve dinlenir.
 • Varlığını sürdürme: Okulumuz tüm öğrencilerine sağlık, güvenlik, ulaşım, beslenme hizmetlerini kusursuz sunar; fiziksel ortamların öğrenme‐öğretme süreçlerini destekleyecek donanıma, konfora ve estetiğe sahip olması önemsenir.
Call Now Button