DANIŞMAN ÖĞRETMEN

Ortaokulda uyguladığımız danışman öğretmenlik sisteminin amacı; okul ile ev arasındaki iletişimin sürekli ve etkin olmasını sağlamaktır.

Danışman öğretmenler periyodik olarak yüz yüze ve ayda bir kez yaptıkları telefon görüşmeleri ile velilerle öğrenci hakkında bilgi alışverişi yapar ve yapılacak çalışmaları birlikte planlarlar.