Bize Ulaşın: KOLEJ: 0312 241 11 60 KREŞ: 0312 238 38 12
Bize Ulaşın: KOLEJ: 0312 241 11 60 KREŞ: 0312 238 38 12

DEĞERLER EĞİTİMİ

US AKADEMİAnaokulu, öğrencilere sağladığı değerler eğitimi ile onların, millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini bu değerlere ve farklılıklara saygı duymalarını, kendisinin ve başkalarının haklarını korumalarını, sorumluluk sahibi olmalarını, kurallara uymalarını, duygularını uygun yollarla ifade etmelerini ve başkalarının duygularını açıklamalarını sağlar.  Us’lu çocuklar kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu vatandaşlar olarak yetişir. Çocuklarımızın, kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, plânlı çalışma alışkanlığına ve eleştirel bakış açısına sahip, estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olmalarını sağlamak en önemli hedefimizdir.

US AKADEMİ Anaokulu,  Öğrencilerin kendisine, ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilecek yapıda bireyler olarak yetiştirilmesini sağlar. Çocuklarımızın kişisel, toplumsal tüm kaynakları ve zamanlarını etkin, yerinde ve verimli kullanmalarını sağlamak, temel insanî değer ve erdemleri kazandırma, değerlere karşı duyarlılık oluşturma ve onları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmak,  Türk dilini sevdirerek, dilimizdeki yozlaşmaların önüne geçilmesini sağlamak amacıyla eğitim programımızda değerler eğitimini önemsiyoruz.

Call Now Button