DÜŞÜNCEMİZ = DİLİMİZ = TÜRKÇEMİZ

İnsan doğduğu andan itibaren iletişim kurma becerisine sahiptir. Büyüyüp geliştikçe iletişim kurma becerimiz de bizimle birlikte gelişir. Dil iletişim becerimizin en etkili aracıdır. İletişim becerimiz dil gelişimimizin ve de düşünce gelişimizin birlikte evrildiği karmaşık bir süreçtir.

Bu nedenle geleceğimiz ve gelişmemiz için anadil eğitimi günümüz dünyasının en önemli eğitsel sorunlarında biridir. Dinleme – konuşma – okuma – yazma dilimizin temelini oluşturan beceri alanlarıdır. Nitelikli dinleme, etkili konuşma, anlayarak okuma ve yazarken güçlü ifadeler kullanma bireyin daima önde olmasını sağlar. Öğrencilerimizin anadiline hâkim bireyler olmasını hedefliyor ve uygulamalarımızı bu doğrultuda oluşturuyoruz.