FELSEFE DERSİ

US AKADEMİ İlkokulu’nda öğrencilerimiz her hafta ders programları dahilinde felsefe eğitimi alırlar. İlkokulumuzda zorunlu dersler arasında yer alan çocuklar için felsefe, araştırmacı, sorgulayan ve merak eden bireyler yetiştirme hedefimizi desteklemektedir. Eğitim süreçlerinin ilk aşaması olan ilkokulda sorgulayıcı yaklaşımı onlar için bir yaşam biçimi haline getiriyoruz. Devamında ortaokulumuzda felsefe eğitimi, kulüp düzeyinde uygulanmakta ve alanda ilgisi olan öğrencilerin becerilerini üst düzeye taşımaktadır.