HAYAT BİLGİSİ – SOSYAL BİLİMLER – FEN BİLİMLERİ

İlkokul birinci ve ikinci sınıfta Hayat Bilgisi’nin yerini üçüncü ve dördüncü sınıflarda Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alır. Hayat Bilgisi öğrencilerimizin ilkokul yıllarında hayatı tanımlamaları açısından önemli kazanımları bünyesinde toplamıştır. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri ise ilkokulun son iki yılında olan ve temel kazanımlardan oluşan derslerdir. Bu derslerle ilgili uygulamalar sonucunda öğrencilerimizin edindikleri bilgi ve becerileri yaşantılarına transfer etme imkânı bularak yapılandırırlar