MATEMATİK EĞİTİMİ

Matematik bir düşünme biçimidir. Bu düşünme biçiminin yerleşmesi ve gelişmesi için pratik yapılması esastır. İlkokul yıllarında temeli atılan matematik eğitiminde çağdaş metotların yanı sıra klasik metotlar da başarıyı artırıcı faktörlerdendir.

Soruların çözümü kadar soru sormak da  aynı oranda önemlidir. Öğrencilerimizin soru sorma becerilerinin artırılmasıyla birlikte soruların çözümlenmesi yolunda epey yol kat edecekleri muhakkaktır. Düşünmek, sorgulamak ve bunları uygulayarak tecrübe edinmek temeline oturmuş eğitim programı ile matematikten korkmayan ve matematiği becerebilen bireyler yetiştiriyoruz.