YABANCI DİL EĞİTİMİ

İngilizceyi günlük yaşamda etkin kullanmayı ve dünya vatandaşı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen okulumuzda İngilizce programı titizlikle sürdürülür. Uygulayarak tecrübe kazandırmaya yönelik etkinliklerle İngilizce edinimi sürekli olarak pekiştirilir. Bireyin öncelikli olarak anlamasını ve konuşmasını hedefleyen programımız, okuma ve yazma becerilerinin ilerleyen süreçlerde artırılarak tüm alanlarda gelişmeyi sürekli kılar.